Luc Van Ham

Luc Van Ham studeerde in 1983 af als dierenarts aan de Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Gent).

Na zijn legerdienst (1984), werkte hij van 1985 tot 1988 als assistent aan de Vakgroep voor anatomie van de huisdieren van de Universiteit Antwerpen. Hij interesseerde zich daar vooral voor neuroanatomie.

Van 1988 tot 1995 werkte hij als assistent aan de Vakgroep kleine huisdieren van de Universiteit Gent. Hij interesserde zich daar vooral voor neurologie en neurochirurgie.

In 1995 verdedigde hij met succes zijn doctoraat getiteld “Electrophysiological evaluation of spinal cord function in normal dogs using magnetic motor evoked potentials” aan de Universiteit Gent.

Van 1995 tot 1997 werkte hij part time als post-doc aan Vakgroep kleine huisdieren van de Universiteit Gent en part time in Dierenkliniek Plantijn te Antwerpen.

Hij was achtereenvolgens docent (1998-2006), hoofddocent (2006-2010) en hoogleraar (2010-heden) in de neurologie en de neurochirurgie van de kleine huisdieren aan de Vakgroep kleine huisdieren van de Universiteit Gent.

Hij is lid van de European Society of Veterinary Neurology (ESVN) sinds 1990 en Diplomate (Europees specialist) van de European College of Veterinary Neurology (ECVN) sinds 1993. In de ECVN was hij lid van de Examination Committee (1994-1996), secretaris (1994-1998), lid van de Education Committee (2000), vice-president (2000-2002), president (2002-2004) en past-president (2004-2006).

Hij was organisator van de “9th Annual Meeting of the ESVN/ECVN” (Luik, 1995), de “Neuropathology and CSF cytology course” (Merelbeke, 2003), de “Electrophysiology course” (Merelbeke, 2012) en de “25th Annual Meeting of the ESVN/ECVN” (Ghent, 2012).

Hij was (mede-)promotor van 10 doctoraatsthesissen en begeleidt momenteel als (mede-)promotor 5 doctoraatsstudenten.

Hij was supervisor van 8 Diplomates of the ECVN en is momenteel supervisor van 2 specialisten in opleiding in de neurologie.

Hij is (mede-)auteur van meer dan 150 wetenschappelijke publicaties in nationale en internationale tijdschriften en spreker op meer dan 220 nationale en internationale congressen, symposia en bijscholingen.

Hij is vakgroepvoorzitter van de Vakgroep Kleine Huisdieren van de Universiteit Gent sinds 2006.

Nieuwsbrieven

Voor de eigenaar

Voor de dierenarts

Menu sluiten